Warunki & Wymagania

STRONA INTENETOWA, TWOJE I NASZE PRAWA

Dziękujemy za skierowanie się na naszą stronę, w której określone są warunki i wymagania klienta. Zapoznanie się z wymaganiami i warunkami użytkowania oferowanych usług wynika z konieczności prawnej. Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza akceptację warunków Regulaminu, w tym akceptację Polityki Prywatności, o której mowa w niniejszym dokumencie („Warunki”).

  • Wstęp
  • Korzystanie ze strony internetowej
  • Zamawianie
  • Dostawa
  • Anulowanie
  • Ceny i płatności
  • Zobowiązania
  • Własność intelektualna
  • Ogólne informacje

Nasz test i ta strona internetowa nie stanowią diagnozy medycznej ani nie mają zastępować profesjonalnych porad medycznych, diagnozy lub leczenia. Zawsze konsultuj się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia, jeśli zaobserwujesz u siebie stan chorobowy lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące stanu zdrowia i/lub objawów chorobowych. Nigdy nie lekceważ profesjonalnej porady medycznej i nie zwlekaj z jej zasięgnięciem z powodu treści przeczytanych na tej witrynie.
Wszystkie prawdopodobne lub możliwe diagnozy wygenerowane przez test lub tę stronę internetową muszą zostać omówione i potwierdzone przez lekarza. Zalecamy również, aby każda osoba zmieniająca dietę skonsultowała się najpierw z lekarzem, ponieważ wyniki badań nie są dostosowane do konkretnych wymagań.

JEŚLI UWAŻASZ, ŻE TWÓJ STAN WYMAGA PILNEJ INTERWENCJI MEDYCZNEJ, NATYCHMIAST SKONTAKTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB POGOTOWIEM RAUNKOWYM..

UWAGA: Nie możemy przyjmować zleceń ze stanu Nowego Jorku (Stany Zjednoczone)

Poleganie na informacjach zawartych na tej Witrynie odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Niektóre treści mogą być dostarczane przez strony trzecie i nie jesteśmy w stanie ich zweryfikować. Nie gwarantujemy, że treści pochodzące od stron trzecich są w pełni prawdziwe lub dokładne.

Nasz test nie mierzy alergii wywołanej przez immunoglobuliny IgE ani przeciwciała IgG. Reakcje alergiczne mogą być poważne, stąd należy zwrócić się o pomoc do alergologa.

KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ ORAZ POLEGANIE NA JEJ TREŚCI JEST WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO. TA STRONA INTERNETOWA I NASZE TESTY SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” I „W STANIE DOSTĘPNYM DO UŻYTKU.

WSTĘP

www.healthdiagnostics.com (“strona internetowa”) jest własnością HDL International Holding Ltd i jest przez nią zarządzana.

Jeśli masz pytania dotyczące tej witryny lub niniejszych warunków, lub w mało prawdopodobnym przypadku, gdy masz jakiekolwiek uwagi lub skargi dotyczące zakupionych testów z tej strony, skontaktuj się z nami przez e-mail na sales@healthdiagnosticslab.pl.

KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

Przeczytaj uważnie niniejsze warunki i upewnij się, że wszystkie informacje są zrozumiałe przed zamówieniem testu z naszej strony. Jeśli nie masz zamiaru przestrzegać warunków, nie korzystaj z tej strony. Niniejsze warunki mogą być zmieniane i aktualizowane, a wszelkie zmiany będą obowiązywać od momentu opublikowania zmian na stronie. Przy każdym zamawianiu innych testów, należy zapoznać się z warunkami, które będą obowiązywać w tym czasie. Używamy twoich danych osobowych tylko do celów wyszczególnionych w naszej Polityce Prywatności. Powiadom nasz zespół obsługi klienta o wszelkich zmianach tych informacji.
Wszelkie treści przesyłane do niniejszej witryny będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Mamy prawo używać takich materiałów, kopiować je, rozpowszechniać i ujawniać dowolnym osobom trzecim w dowolnym celu. Mamy również prawo do ujawnienia twojej tożsamości każdej osobie trzeciej, która twierdzi, że materiał zamieszczony przez Ciebie na naszej witrynie lub do niej przesłany, stanowi naruszenie jej praw własności intelektualnej lub jej prawa do prywatności.
Należy mieć co najmniej 18 lat, aby kupować testy z naszej strony internetowej, w innym przypadku można zamawiać produkty pod nadzorem i za zgodą rodzica lub opiekuna.
Możemy odmówić użytkownikowi dostępu do witryny w dowolnym momencie, jeśli uważamy, że sposób w jaki jest użytkowana narusza zasady strony internetowej lub prawa osoby trzeciej.
Nie wolno niewłaściwie wykorzystywać witryny ani wprowadzać wirusów lub innych materiałów szkodliwych dla witryny.
Nie jesteśmy odpowiedzialni względem osób trzecich za opublikowane przez Ciebie lub innego użytkownika treści lub/i ich dokładność. Korzystając z naszej strony, zgadasz się ponosić wobec nas odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku strat i wydatków, którymi zostaliśmy obciążeni w wyniku wszelkich roszczeń związanych z korzystania z tej witryny.

ZAMAWIANIE

Składając u nas zamówienie:
zgadzasz się, że informacje podane podczas składania zamówienia są prawdziwe i dokładne pod każdym względem;
składasz nam ofertę zakupu testów wyszczególnionych w zamówieniu na opisanych warunkach;
podasz numer telefonu, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować w przypadku problemu z zamówieniem. Zgadzasz się również na przekazanie tego numeru naszemu kurierowi, aby pomóc mu w dostarczeniu zamówienia;
zgadzamy się wykorzystywać dane w twoim zamówieniu zgodnie z naszą Polityką Prywatności, która określa warunki przetwarzania danych osobowych;
uznamy, że warunki korzystania z witryny zostały przez Ciebie przeczytane, zrozumiane i zaakceptowane;
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia zamówienia (lub wszelkich żądanych zmian) według własnego uznania.
Po złożeniu zamówienia testu/ów, prześlemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia. Proszę dokładnie sprawdzić szczegóły i poinformować nas jak najszybciej, jeśli dane są błędne.
Wszystkie zamówienia są zależne od dostępności (zastrzegamy sobie prawo do zmiany dostępności naszych produktów w dowolnym momencie) i naszej akceptacji twojego zamówienia.
Twoja karta kredytowa / debetowa / konto PayPal zostanie autoryzowane, kiedy twoje zamówienie zostanie złożone i przetworzone, a następnie zostaniesz obciążony kosztami testów. Nie wpływa to na twoje ustawowe prawa.

Akceptujemy następujące metody płatności:

  • Paypal

UWAGA: Nie możemy przyjmować zamówień ze stanu Nowego Jorku (Stany Zjednoczone)

DOSTAWA

Po zakończeniu zamówienia testu/ów otrzymasz link do pobrania formularza testowego, który należy wypełnić i zwrócić do naszego ośrodka testowego wraz z próbką włosów. Ponosisz koszty wysyłki przesyłki do naszego centrum testowego. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę lub kradzież próbek, które nie zostały przez nas odebrane, dlatego zalecamy przesłanie do nas wszystkich przedmiotów za pomocą zarejestrowanej lub podpisanej metody dostawy. Naszym celem jest dostarczenie wyników testu pocztą elektroniczną na wybrany adres e-mail w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania próbki testowej. Możesz poprosić o przesłanie wyników za pośrednictwem krajowej sieci pocztowej, którą można dostarczyć przesyłkę za dodatkową opłatą.
Czas dostawy wyników testu jest przybliżony i nie może być zagwarantowany.
UWAGA: Nie możemy przyjmować zamówień ze stanu Nowego Jorku (Stany Zjednoczone)

CENY I PŁATNOŚCI

Wszystkie ceny podane na tej stronie są dokładne w momencie publikacji, podane są w dolarach amerykańskich i w stosownych przypadkach, zawierają podatek od sprzedaży w USA.
Wszystkie płatności kartą debetową i kredytową podlegają weryfikacji przez wystawcę karty. W przypadku, gdy wystawca karty odmówi autoryzacji twojego zakupu lub opóźnień dających nam taką autoryzację, nie możemy ponosić odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane terminami dostawy.
Podając dane karty płatniczej, potwierdzasz, że jesteś upoważniony do korzystania z karty i upoważniasz nas lub naszego dostawcę usług płatniczych do przyjęcia pełnej płatności za pozycje w zamówieniu oraz wszelkie powiązane opłaty za dostawę i inne opłaty wynikające z podanych przez nas warunków.
Jeśli zdecydujesz się zapłacić za pośrednictwem PayPal, korzystanie z usługi PayPal podlega okresowo obowiązującej umowie użytkownika PayPal. Szczegółowe informacje na temat warunków płatności i zwrotów przetwarzanych za pośrednictwem PayPal można znaleźć w umowie użytkownika PayPal.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych cen w dowolnym momencie.
Od czasu do czasu będziemy przeprowadzać promocje i oferty dotyczące wybranych testów (nasze „Oferty promocyjne”). Wszystkie kwalifikujące się oferty promocyjne zostaną automatycznie zastosowane do twojego zamówienia.
Wszystkie nasze oferty promocyjne:
nie mogą być wzięte pod uwagę w połączeniu z inną ofertą; są ważne przez określony czas określony w komunikacie marketingowym na tej Witrynie i nie mogą być używane poza tym okresem.

ZOBOWIĄZANIA

Dołożymy wszelkich starań, aby informacje w tej Witrynie były dokładne i aktualne, ale nie dajemy żadnej gwarancji co do ich dokładności lub kompletności i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub przeoczenia wynikające z wykorzystania takich informacji.

Podejmiemy wszelkie możliwe kroki, aby zapewnić, że korzystanie z tej Witryny jest szybką i niezawodną usługą. Nie możemy też zagwarantować, że korzystanie z tej Witryny będzie przebiegało w niezakłócony sposób. Nie jesteśmy odpowiedzialni za naruszenie, utratę lub uszkodzenie jakichkolwiek materiałów w transporcie lub utratę lub uszkodzenie danych po pobraniu do dowolnego systemu komputerowego.

Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z innych witryn internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem linków w ramach tej witryny, ponieważ nie kontrolujemy witryn stron trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość. Wszelkie takie linki są świadczone jedynie jako usługa dla użytkowników tej witryny, a ich włączenie do tej witryny nie stanowi poparcia ani powiązania z nami.

Sprzedajemy nasze testy za pośrednictwem Witryny wyłącznie do użytku osobistego, dlatego też nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie straty specjalne lub wynikające z tego szkody (w tym między innymi utratę zysków lub utratę oszczędności), koszty, wydatki lub inne roszczenia z tytułu rekompensata wynikająca z korzystania z tej Witryny, dostarczania lub korzystania z naszych testów.

Ograniczenia odpowiedzialności w tych warunkach obowiązują w równym stopniu na korzyść nas i każdej innej spółki stowarzyszonej.

W zakresie, w jakim jest to prawnie możliwe, zrzekamy się wszelkich gwarancji (wyraźnych lub dorozumianych) w odniesieniu do sprzedawanych przez nas testów.

Nasza odpowiedzialność za bezpośrednie straty wynikające z korzystania z naszych testów i niniejszej strony internetowej jest ograniczona do ceny testu, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach lub z wyjątkiem odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała, gdzie jego zastosowanie nie ma limitu.

W żadnym wypadku my ani nasi dostawcy nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe lub specjalne szkody wynikające lub związane z utratą lub szkodą, które spowodowane jest niedostępnością lub wykorzystaniem naszych testów będących w jakikolwiek sposób związanych z wszelkimi stratami lub szkodami wynikającymi z niedostępności lub wykorzystania naszych testów i niniejszej Witryny lub dowolnej innej strony z nią powiązanej, lub z polegania na wynikach testów lub jakichkolwiek materiałach i treściach, do których można uzyskać dostęp za jej pośrednictwem.
Pomimo dokładania wszelkich starań w naszą Witrynę, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących dostępności, dokładności, niezawodności, kompletności, aktualności lub terminowości testu, naszego oprogramowania, tekstu, grafiki, linków lub komunikacji udostępnionej za pośrednictwem Witryny lub dowolnej witryny internetowej, do której można uzyskać dostęp.
Nie ponosimy wobec ciebie odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu lub niewykonaniu któregokolwiek z naszych zobowiązań w związku z zamówionymi przez Ciebie testami; w istocie nie narusza ona niniejszych Warunków umowy, jeśli opóźnienie lub awaria były spowodowane przez stronę trzecią lub z jakiejkolwiek przyczyny poza naszą kontrolą.
Mamy prawo przydzielać lub przenieść dowolne z naszych praw lub podwykonawstwo któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków na dowolną osobę trzecią. Nie możesz przypisywać sobie żadnych swoich praw ani zlecać podwykonawstwa jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków bez naszego specjalnego pisemnego zezwolenia.
Żadna osoba, która nie jest powiązana z niniejszymi warunkami nie ma prawa do egzekwowania jakiegokolwiek warunku na podstawie ustawy o umowach (prawa osób trzecich) z 1999 r.

Nic, co jest przedstawione w niniejszym regulaminie:

nie ma na celu ani nie wpłynie na żadne z ustawowych praw konsumenta, których nie można prawnie wykluczyć;

ogranicza lub wyłącza naszą odpowiedzialność za wszelkie fałszywe lub niedbałe wprowadzenie w błąd lub w przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zgodnie z prawem ograniczyć naszej odpowiedzialności.

Zgadzasz zabezpieczyć i chronić nas i naszych przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców i dostawców, bez szkody dla wszelkich roszczeń, działań lub żądań, zobowiązań i rozliczeń, w tym, uzasadnionych opłat prawnych i księgowych, wynikających z naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków.
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zawartość stron naszej witryny (w tym zdjęcia, projekty, logo, teksty i inne materiały) są naszymi prawami autorskimi, znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym (lub ich dostawcami treści i technologii lub ich odpowiednimi właścicielami). Nie masz prawa do korzystania z takich praw własności intelektualnej bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Możesz pobierać treści z naszej Witryny wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego i prywatnego.

OGÓLNE INFORMACJE

Mamy prawo wnieść oskarżenie do sądu przeciwko każdemu, kto używa fałszywego imienia lub karty kredytowej w celu zamówienia produktów z naszej strony internetowej.
Możemy anulować każde zamówienie złożone za pośrednictwem naszej Witryny, jeśli naruszysz niniejsze Warunki, nie dostarczysz wystarczających informacji, aby umożliwić nam przetworzenie Twojego zamówienia lub podejrzewamy, że angażujesz się w nieuczciwą działalność.
Warunki i korzystanie z naszej Witryny podlegają prawu Stanów Zjednoczonych, a użytkownik wyraża zgodę na poddanie się niewyłącznej jurysdykcji sądu USA

Składając zamówienie na naszej stronie internetowej, potwierdzasz również, że przeczytałeś i w pełni rozumiesz następujące;

Biorezonans zalicza się do kategorii medycyny komplementarnej i alternatywnej (z ang. CAMs), która obejmuje szeroki zakres terapii wykraczających poza główny nurt medycyny. Terapia biorezonansowa jest uznawana za sprawdzoną metodę terapii przez lekarzy i działaczy świadczących usługi medyczne na całym świecie. Medycyna konwencjonalna nie rozpoznaje obecnie biorezonansu, ponieważ nie była ona przedmiotem badań naukowych. Nasz test i ta strona internetowa nie stanowią diagnozy medycznej ani nie mają zastępować profesjonalnych porad medycznych, diagnozy lub leczenia. Zawsze konsultuj się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia, jeśli zaobserwujesz u siebie stan chorobowy lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące stanu zdrowia i/lub objawów chorobowych. Nigdy nie lekceważ profesjonalnej porady medycznej i nie zwlekaj z jej zasięgnięciem. Wszystkie prawdopodobne lub możliwe diagnozy wygenerowane przez test lub tę stronę internetową muszą zostać omówione i potwierdzone przez wykwalifikowanego lekarza. Jeśli uważasz, że twój stan może wymagać pilnej interwencji medycznej, natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub pogotowiem. Polegania na informacjach dostarczonych przez tę Witrynę jest wyłącznie na własne ryzyko. Niektóre treści mogą być dostarczane przez strony trzecie i nie jesteśmy w stanie ich zweryfikować. Nie gwarantujemy, że treści pochodzące od stron trzecich są w pełni prawdziwe lub dokładne. Nasz test nie mierzy alergii wywołanej przez immunoglobuliny IgE ani przeciwciała IgG. Reakcje alergiczne mogą być poważne, stąd należy zwrócić się o pomoc do alergologa.